Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 16 2018

Jest Pani unikatem!
— Starsza Pani
Reposted fromxwyczesanagitarax xwyczesanagitarax

January 13 2018

(...) w gruncie rzeczy nie wiem na przykład, jak żyć, co to znaczy być z kimś, co to znaczy kochać. Jak zachować siebie, oddając się drugiej osobie, nie w sensie fizycznym, oczywiście, jak być autonomicznym człowiekiem i jednocześnie umieć w razie potrzeby być przy kimś, blisko, ale tak, żeby go nie ograniczać i jednocześnie nie ograniczać siebie.
— M. Okoniewska
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viapoolun poolun
8445 5f18
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee viapoolun poolun

January 12 2018

"Zawsze bowiem było to dla mnie coś całkiem niezrozumiałego, gdy się ktoś we mnie zaplątał."
— Franz Kafka, Listy do Mileny
Reposted fromxwyczesanagitarax xwyczesanagitarax
8751 1a17
Reposted fromtehnvl tehnvl viaxwyczesanagitarax xwyczesanagitarax

January 02 2018

Jak ktoś nie chce się zestarzeć to niech się powiesi.
— Starsza Pani w toalecie.
Reposted fromxwyczesanagitarax xwyczesanagitarax
Jak ktoś nie chce się zestarzeć to niech się powiesi.
— Starsza Pani w toalecie.
Reposted fromxwyczesanagitarax xwyczesanagitarax

December 28 2017

4022 fca5

December 18 2017

1292 3160 500
Reposted fromhagis hagis viaxwyczesanagitarax xwyczesanagitarax

December 16 2017

5209 c2fc
Reposted fromdatfeel datfeel viapoolun poolun
7347 145e 500
9639 ea06

December 04 2017

Tak naprawdę w życiu nie ma nic cenniejszego niż radość w oczach osoby na której Ci zależy.
Reposted fromthesmajl thesmajl viagdziejestola gdziejestola
Reposted fromgarstki garstki viaMezame Mezame
3013 ea78 500

November 29 2017

Miałam Cię. Wydawało mi się nawet, że słyszę bicie Twojego serca. To dobry znak, to przejaw, że je masz. Miałam Cię.Może nie całego, ale wystarczająco dużo, aby czuć Twoje ciepło. Miałam Cię. Może tylko na parę chwil, ale nigdy ich nie zapomnę. Miałam Cię. A teraz bal się skończył. Kopciuszek wraca do codzienności.
— N. Belcik
Reposted bypkz451BloodEvenaturalginger

November 28 2017

... to po co całowałeś
mnie wtedy tak?
— Agnieszka Osiecka, "Siedzieliśmy na dachu".
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl