Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 14 2017

May 12 2017

nie wiem czy chcę

May 08 2017

Reposted fromknwk knwk
Jak się pieprzy, to się pieprzy. Na całego. Nigdy się nie pieprzy w życiu na pół. Albo na trzy czwarte. Zawsze na całość.
— Andrzej Ziemiański
Łóżeczko, kocyk, herbatka i książka. Idealnie.
Reposted fromxwyczesanagitarax xwyczesanagitarax

May 06 2017

2608 4e04
Reposted fromthegirl thegirl viagdziejestola gdziejestola

May 01 2017

Reposted fromchich chich viagdziejestola gdziejestola

April 28 2017

repress:

Do you ever want to talk to someone but

1) You feel like you’re bothering them or coming off clingy
2) You don’t have anything to say, you just want to talk to them
3) You don’t know how to hold a conversation to save your life 

April 27 2017

8236 d756 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaelentarie elentarie
9001 a5e7
Reposted fromoll oll viagdziejestola gdziejestola

April 26 2017

5598 b1a7
Reposted fromnyaako nyaako viaelentarie elentarie
Reposted fromgruetze gruetze viaelentarie elentarie
5208 427f
Reposted fromyourjinx yourjinx viaelentarie elentarie
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viagdziejestola gdziejestola
Bo tak naprawdę każdy z nas pragnie tylko jednego: wiedzieć, że jest dla kogoś ważny. Że bez niego czyjeś życie byłoby uboższe.
— Jodi Picoult

April 25 2017

Nienawidzę tego uczucia, gdy nagle czujesz się przygnębiony bez żadnego ostrzeżenia, bez oczywistego powodu. Po prostu to się dzieje, czujesz się pusty i beznadziejny, czujesz się zmęczony tak, jakbyś już nigdy miał nie ruszyć na przód. I kiedy ktoś pyta Cię 'co jest nie tak?' nie potrafisz odpowiedzieć, bo nic nie przychodzi Ci do głowy. Wtedy zaczynasz nad tym myśleć... i w tym momencie po prostu zdajesz sobie sprawę, jak dużo rzeczy jest nie tak.
Reposted fromvicious-circle vicious-circle vianaiko6 naiko6

April 23 2017

5231 45f1 500
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viaelentarie elentarie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl