Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 20 2019

Związek z odpowiednią osobą to wolność, a nie ograniczenie.
— Beau Taplin
0967 0e47 500
Taki świat.
Reposted fromdunkellicht dunkellicht viaPicki91 Picki91

February 17 2019

Prawda boli tylko raz
Kłamstwo za każdym razem kiedy je wspominamy.
Reposted frommahidevran mahidevran viae-modalna-art e-modalna-art
Ile kroków wstecz zrobiłaś dla niego?
Reposted fromorchis orchis viae-modalna-art e-modalna-art
Nie lubię mężczyzn, za którymi wlecze się dymiący ślad zapłakanych kobiet.
— Wystan Hugh Auden

February 16 2019

5273 8396 500
Reposted fromshabbadoo shabbadoo viae-modalna-art e-modalna-art
Są ludzie, w których obecności czujemy się dobrze, i tacy, z którymi nam nie po drodze. Z wiekiem i nabytym doświadczeniem zrozumiałam, że nie ze wszystkimi muszę się przyjaźnić, ba, ja nie wszystkich muszę lubić i zapraszać na wino. Są przyjaźnie nierozerwalne, powierzchowne znajomości, jest koleżeństwo. Na niektóre znajomości szkoda tracić cennego czasu. Lubię spotkania z ludźmi, przy których mogę być sobą.
— Gabriela Gargaś - "Taka jak ty"
Reposted fromlovvie lovvie viae-modalna-art e-modalna-art
Pragnienie zanegowania depresji własnej i cudzej jest w naszym społeczeństwie tak silne, że wielu ludzi uzna, że masz problem dopiero w chwili, gdy fruniesz z okna dziesiątego piętra.
— Elizabeth Wurtzel "Kraina prozaca"
Bywają cisze, które nie mają nic wspólnego ze spokojem. 
— Michelle Paver
Kochać to także umieć się rozstać. Umieć pozwolić komuś odejść, nawet jeśli darzy się go wielkim uczuciem. Miłość jest zaprzeczeniem egoizmu, zaborczości, jest skierowaniem się ku drugiej osobie, jest pragnieniem przede wszystkim jej szczęścia, czasem wbrew własnemu.
— Vincent van Gogh
Reposted fromJulaHeart JulaHeart viae-modalna-art e-modalna-art
9185 08ca 500
Reposted fromindestructiable indestructiable viazbitek zbitek
1545 a6d2
Reposted frominvisible-twelve invisible-twelve viazbitek zbitek
Ale ja nie chcę rozmawiać o bzdurach. Napisz do mnie, bez mówienia “cześć”, opowiedz dlaczego rozzłościłeś się na swoją siostrę dziś rano. Powiedz mi, dlaczego masz bliznę w kształcie Europy na szyi. Wyślij mi felieton o tym, jak spędziłeś swoje wakacje u babci. Zadzwoń, kiedy już prawię śpię i wyjaśnij, dlaczego wierzysz w Boga. Opowiedz mi o tym, jak po raz pierwszy zobaczyłeś swojego płaczącego tatę. I opowiadaj tak godzinami o rzeczach, które dla ciebie może nie są ważne, ale ja, przysięgam, będę wyłapywać każde twoje słowo. Opowiedz mi wszystko. Nie chcę kogoś, kto mówi tylko o pogodzie.
Reposted frompaniwer paniwer viazbitek zbitek
5415 2f6b 500
Reposted frommalice malice viaPoranny Poranny
8842 bbbd
- Wie pani, miłość zdarza się tak rzadko… Trzeba chwytać ją obiema rękami i nie puszczać… I pilnie jej strzec…
— Janusz L. Wiśniewsk - Miłość oraz inne dysonanse
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl