Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 28 2017

1447 38e1 500
Reposted fromPoranny Poranny
Mnie z nim wiele łączy. Jego ze mną mniej.

— Tadeusz Konwicki "Mała apokalipsa"

— w zasadzie, to już chyba nic...

March 27 2017

4537 1b38
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
4559 764d
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
Tak wiele milionów ludzi stara się czuć coś, czego nie czują lub nie odczuwać czegoś, co czują.
— Laurence Olivier
4350 8734 500
Haruki Murakami, Norwegian Wood
9301 c9bc
Reposted froma-antimatter a-antimatter viaPoranny Poranny
(...) I pisz, kiedy tylko poczujesz potrzebę (...)

— Kaja Kowalewska

March 26 2017

4658 af89
Reposted fromiamstrong iamstrong viaPoranny Poranny
6756 f654 500
Reposted fromink ink viagdziejestola gdziejestola
1121 bd85 500

colecciones:

Bob Dylan in his apartament, NYC, NY. – Photo by Ted Russell, 1964. p>

6225 19d1
Reposted fromkrzysk krzysk viaxwyczesanagitarax xwyczesanagitarax

March 24 2017

Zaczynam się zastanawiać, ile razy ja mijałem na ulicy kogoś, kto uciekał, czyj cały świat właśnie się rozpadł.
— Sabaa Tahir, Imperium Ognia
Nieważne, jaki wybierasz sposób autodestrukcji. Ktoś zaszywa się w bibliotece, ktoś inny - w knajpie. Rezultat w obu przypadkach identyczny. Sposób autodestrukcji mówi jedynie o rodzaju człowieka. Powiedz mi, jaką dla siebie wybierasz ruinę, a powiem ci, kim jesteś. Innymi słowy, powiedz mi, czym wypełniasz swoją samotność - książkami, kobietami, ambicjami... We wszystkich przypadkach punktem wyjścia jest nuda, dojścia zaś - zniszczenie.
— Cioran
9256 cd1b 500
Reposted fromAng3ll Ang3ll viasmutnazupa smutnazupa
3205 c326 500
Francesca Woodman
Reposted fromxwyczesanagitarax xwyczesanagitarax
9213 674b 500
Reposted fromciarka ciarka viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl