Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 29 2017

0153 4bd8
Reposted fromwerterowska werterowska viagdziejestola gdziejestola
4360 3e28
Reposted fromFavCartoons FavCartoons viagdziejestola gdziejestola
- Czytaj, czytaj - szeptała matka, a czasem nawet mnie pogłaskała. - Jak się czyta, to się nie myśli o sobie, tylko się wchodzi w inne światy, a w którymś z tych światów można znaleźć zgubionego siebie.
— Mariusz Maślanka "Mam na imię Jestem"
Reposted fromflesz flesz viaxwyczesanagitarax xwyczesanagitarax

June 24 2017

3829 e414
Reposted fromjabandyta jabandyta viagdziejestola gdziejestola
[...] mówiła nie wiele, prawie nic, cichym, ciągnącym się głosem. W gruncie rzeczy była wściekle uparta, ale cała jej wola, nie skierowana do żadnego czynu, obracała się jakby przeciw niej samej. Była demonem, ale jedynie wobec samej siebie, i systematycznie niszczyła w sobie wszystko, co mogło ją do innego, bardziej czynnego życia pobudzić. Poza tym była niesłychanie dobrą, łagodną i do przesady delikatną. Wiedziała prawie zawsze ukryte myśli ludzi, którzy z nią mówili, a przynajmniej Bungo nic absolutnie ukryć przed nią nie umiał. Panny takie zdarzają się jeszcze czasem na Litwie, ale jest to rasa wymierająca.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz "622 upadki Bunga"
Reposted fromtutaj tutaj viaxwyczesanagitarax xwyczesanagitarax
2264 e20f 500
Reposted frometerycznie eterycznie viagdziejestola gdziejestola
5645 9de8
Reposted fromohsunbeam ohsunbeam viagdziejestola gdziejestola
Reposted fromweheartit weheartit viagdziejestola gdziejestola
  • Bardzo pouczające jest patrzeć na ludzi nieświadomych tego, że ktoś ich obserwuje. Nigdy nie wiadomo, czego można się spodziewać.
— Tyrion Lannister
Reposted frompeuce peuce viagdziejestola gdziejestola
Jakie jest więc prawdopodobieństwo, że poznam kogoś, kogo pokocham, nie mówiąc już o tym, że pokocham na tyle mocno, by za niego wyjść? Jestem znużona tym, że nie wiem, z kim będę i czy w ogóle z kimś będę.
— Gillian Flynn
Reposted frommefir mefir viaxwyczesanagitarax xwyczesanagitarax
6594 dcff 500

Black&white 》soft macabre 》 tattoos

Reposted fromKiro Kiro viaPoranny Poranny
Można by przypuszczać, że cierpię na swoiste rozdwojenie jaźni. Inna jestem wobec miłych mi ludzi, a zupełnie inna, kiedy zostaje sama ze sobą. Ponura, obolała, z pretensjami do siebie.
— Wisława Szymborska
4778 e72e 500
Reposted fromnyaako nyaako viasmutnazupa smutnazupa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl