Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 06 2017

1172 d248
Reposted fromMigotliwa Migotliwa vianaiko6 naiko6

Och nie, żadna miłość nie przetrwa w milczeniu.

— Milan Kundera - "Tożsamość"
1139 5975
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaPoranny Poranny
2804 0f96 500
Reposted fromdrozdzi drozdzi viaPoranny Poranny

August 22 2017

Chodzi o to, że kiedy pozostaje na zewnątrz- wszystko gra, a jeśli wracam do środka- jest ze mną źle, sypię się.
— Chester [*]

August 17 2017

0550 0bb2

August 14 2017

Każdy, kto czyta, miał to przynajmniej raz w życiu.
Zamykasz książkę, przesuwasz dłonią po okładce, patrzysz na nią jeszcze raz i wiesz, że nawet jeśli nigdy już do niej nie wrócisz, zostanie w Tobie to coś. To nieuchwytne i nienazwane coś, które zamieszka w sercu i wspomnieniach i sprawi, że jakiś aspekt tego świata będzie widziany już inaczej.
— whiteplate.blogspot.com
Reposted fromell ell viagdziejestola gdziejestola
2197 1892 500
Reposted fromkrzysk krzysk viaPoranny Poranny
4564 4a61 500
Reposted fromamatore amatore viaPoranny Poranny

August 12 2017

“Najgorsze, co może uczynić człowiek to nadinterpretacja. Nadinterpretacja kilku chwil uniesienia, momentu, w którym krew ruszyła jakby szybciej na jej widok. Nadinterpretacja jej słowa, gestu, spojrzenia. Nadinterpretacja uczuć. Nadinterpretacja serca".

— Mikołaj Bajorek

August 08 2017

2365 1382
Reposted fromtohuwabohu tohuwabohu viaPoranny Poranny
To smutne kiedy rozpada się przyjaźń i sam nie wiesz dlaczego, bo nie pokłóciliście się ale po prostu nie umiecie już rozmawiać jak kiedyś.
— cholernie smutne...
2851 ef18
Reposted fromnoaction noaction viagdziejestola gdziejestola

Przyciągnął ją do siebie i pocałował.

Niektóre rzeczy trzeba zrobić, nawet jeśli jest to zły pomysł.

— Miasto Upadłych Aniołów
Reposted fromgabrysiowa gabrysiowa viagdziejestola gdziejestola
Ludzie tak wielu uczuć nie rozumieją. Wydaje im się, że samotność to deficyt czyjejś obecności, brak drugiej osoby, kogoś bliskiego. A przecież dookoła widzą ludzi, którzy też ją czują, chociaż żyją w związkach, mieszkają z innymi, mają dzieci. Dlatego powiem Ci coś. Samotność to nie jest pustka dookoła Ciebie, to pustka w Tobie.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromlovvie lovvie viaPoranny Poranny
Czekać. Czy to to samo, co tęsknić? 
— Janusz L. Wiśniewski - S@motność w Sieci

Oczywiście, że marzę. Żeby coś się zdarzyło, najpierw trzeba to sobie wymarzyć.

— Domagalik, Wiśniewski - 188 dni i nocy
Reposted frompffft pffft viagdziejestola gdziejestola
-czego żałujesz?
-złudzeń...
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl